Sport

Sporten is voor alle leeftijden van groot belang. Vooral nu. Beweging is gezond voor lichaam en geest en bevordert ook nog eens de saamhorigheid in dorp, wijk en stad. Zo biedt sport ook een meerwaarde voor gezondheidszorg, onderwijs en welzijn. Vitale sportverenigingen verdienen en krijgen onze steun om zodoende zoveel mogelijk mensen te laten sporten.

Gemeentebelang gaat voor:

  • Het steunen van vitale en actieve sportverenigingen bij het voeren van een goed vrijwilligersbeleid.
  • Een inrichting van de openbare ruimte die uitnodigt om dagelijks te sporten of te bewegen. Dit vergt geschikte wandel- fiets- en hardlooproutes.
  • Toegankelijke accommodaties voor iedereen (Deventer zonder drempels).
  • Een goede geografische spreiding van sportaccommodatie voor diverse sporten.
  • Ruimte voor sportaccommodaties om maatschappelijke activiteiten te organiseren. Denk aan naschoolse opvang, activiteiten voor ouderen en workshops voor bedrijven.
  • Samenwerking tussen sport- en zorgorganisaties.
  • Voldoende aandacht voor onze unieke Deventer Sportploeg.
  • Een goede samenwerking tussen sport en onderwijs om onze jeugd te stimuleren veel te bewegen en gezond te eten.
  • Het belonen van verenigingen die afval-/reststoffen gescheiden aanleveren. Bijvoorbeeld met een tegemoetkoming in hun afvalnota.
  • Bewustwording over en het stimuleren van gezonde voeding in clubhuizen en andere sportaccommodaties.

Gerelateerde artikelen

Sporten is voor alle leeftijden van groot belang. Vooral nu. Beweging is gezond voor lichaam en geest en bevordert ook nog eens de saamhorigheid in do