Steun voor inwoners die de handschoen oppakken

Gerealiseerd:

In Bathmen staan veel oudere woningen die niet worden beschermd door de ‘Wet geluidhinder’ uit 1980. Bij de verbreding van de A1 hebben inwoners de handschoen opgepakt om eindelijk wat te doen tegen de enorme geluidsoverlast in het dorp. Ze stelden een plan op dat door de gemeente en de provincie is omarmd en gefinancierd, in samenwerking met Rijkswaterstaat. Inmiddels zijn over een totale lengte van 2800 meter landschappelijk ingepaste geluidsmaatregelen gerealiseerd die de leefbaarheid in het dorp en het buitengebied zeer ten goede komen.