Voorzieningen dicht bij de mensen

Update anno 2021
Gemeentebelang wil voorzieningen dichtbij mensen, zodat inwoners elkaar kunnen ontmoeten en gezamenlijk activiteiten kunnen organiseren. In Loo heeft dit geleid tot een nieuw Noaberlokaal. In andere wijken en dorpen bekijken we met de buurthuizen hoe deze toekomstbestendig kunnen worden.