De gemeente maken we samen; voor de inwoners en mét de inwoners

Gemeentebelang wil een samenleving waarin het goed leven en werken is. Daarbij is de betrokkenheid van mensen bij hun wijk of dorp heel belangrijk. De gemeente maken we samen. Initiatieven vanuit de samenleving zijn richtinggevend. Inwoners worden door de gemeente actief betrokken bij besluiten die hen direct raken.
Update anno 2021
Bewoners zijn experts van hun eigen leefomgeving. Zij hebben goede ideeën bij het ontwikkelen van initiatieven, het vaststellen van problemen en het vinden van oplossingen. Dit bevordert aandacht voor elkaar en ondersteuning dichtbij. Tevreden burgers zijn van grote waarde in de gemeente. Burgers mogen daarom verwachten dat de gemeente hun initiatieven ondersteunt en faciliteert. Zo kan kennis en creativiteit die in de samenleving goed vertegenwoordigd is, beter benut worden. Zorgvuldige communicatie is daarbij van groot belang en zal met uiterste zorg worden uitgevoerd.