De OZB wordt geen sluitpost in de begroting

Inwoners en bedrijven moeten kunnen rekenen op de gemeente. Gemeentebelang zet in op solide gemeentelijke financiën. Optredende tekorten leiden tot bezuinigingen, niet tot het verhogen van de gemeentelijke lasten, zoals de OZB, voor inwoners en bedrijven.
Update anno 2021
Inwoners en bedrijven moeten kunnen rekenen op de gemeente. Gemeentebelang zet in op solide gemeentelijke financiën. Optredende tekorten leiden tot bezuinigingen of aanpassingen in de programma ‘s, niet tot het verhogen van de gemeentelijke lasten voor inwoners en bedrijven zoals de OZB. De OZB wordt alleen aangepast met de jaarlijkse inflatiecorrectie.