Investeren in onkruidbestrijding en groenonderhoud

Een groene leefomgeving is belangrijk voor het welzijn van mensen. Gemeentebelang wil meer investeren voor een betere kwaliteit van onze leefomgeving. Daar hoort goede onkruidbestrijding zeker bij.
Update anno 2021
Voor meer inzet op mooi groen is per jaar 300.000 euro extra beschikbaar gesteld. Gemeentebelang ziet nog onvoldoende resultaat van de extra inzet. We hebben ervaringen voor groenonderhoud in andere gemeenten opgehaald en willen deze kennis nu inzetten voor een beter groenonderhoud in Deventer.

Gerelateerde artikelen