Voldoende en passende woonruimte

Betaalbaar wonen voor iedereen. In de stad en in de dorpen. Voor starters, maar ook voor ouderen, zo mogelijk in de vertrouwde omgeving. Naar behoefte worden er woningen gebouwd. Het realiseren van woningen in leegstaande gebouwen wordt gestimuleerd.