De gemeente maken we samen; voor de inwoners en mét de inwoners

Update anno 2021

Gemeentebelang wil aansluiten bij goede initiatieven van onze inwoners. Door naast inwoners te staan en waar mogelijk te helpen, worden geweldige initiatieven gerealiseerd. Zo is mede door de inzet van inwoners van Bathmen de geluidswal langs de A1 opgeleverd. In Diepenveen is het Hof van Salland verduurzaamd en in Loo wordt een nieuw Noaberlokaal gebouwd, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.