Voorzieningen dicht bij de mensen

Leefbare wijken en dorpen hebben bereikbare voorzieningen nodig. Gemeentebelang wil zich samen met de inwoners inspannen om voorzieningen die onder druk staan, te behouden.
Update anno 2021
Leefbare wijken en dorpen hebben bereikbare voorzieningen nodig. Deze voorzieningen staan onder druk vanuit de (financiële) kosten. Gemeentebelang is van mening dat de (financiële) kosten niet doorslaggevend moet zijn maar dat de sociale opbrengst zoals welzijn en voorkomen eenzaamheid een plek krijgt in besluitvorming over de voorzieningen.