Betaalbare woningen op korte termijn

We willen vaart zetten achter het bouwen van woningen in zowel stad als dorpen. Naast starterswoningen zorgen we voor levensloopbestendige woningen ten behoeve van een goede doorstroming op de woningmarkt. Waar mogelijk worden leegstaande panden benut. Om het huidige woningtekort versneld op te lossen worden tijdelijke woningen ingezet.

Gerealiseerd:

De vele plannen voor gebiedsontwikkeling hebben geleid tot de realisatie van woningen in de voormalige Hogere Landbouwschool (Larenstein), op het terrein van de voormalige Aupingfabriek en in de Geertruidentuin. Ook wordt er gebouwd op Steenbrugge en in de dorpen en in samenspraak met inwoners bepaald wat er op termijn aan extra woningen nodig is.