Een goede spreiding van passend onderwijs op elk niveau

Jongeren die hun talenten optimaal willen inzetten, verdienen op elk niveau passend onderwijs. Het perspectief van de leerling staat te allen tijde centraal. Dit vergt geschikte en bereikbare onderwijshuisvesting en waar nodig ook een doelgerichte afstemming met het bedrijfsleven. Een goede spreiding van het onderwijs over de gemeente is eveneens een belangrijk aandachtspunt.
Gerelateerde artikelen