Investeren in een bruisende stad en een dynamisch buitengebied

Wat mensen samenbrengt en verbindt, moet gekoesterd en gevoed worden. Zo zijn er grote evenementen die Deventer (inter)nationaal op de kaart zetten en vele andere activiteiten die blijvende aandacht verdienen. Het buitengebied is ook gebaat bij levendige voorzieningen. We willen jong en oud in alle wijken van de gemeente actief deel laten nemen aan de samenleving.

Gerelateerde artikelen