Onze gemeente maken we samen met onze inwoners

De gemeente werkt in dienst van haar inwoners en sluit aan bij goede initiatieven van betrokken inwoners die hun wijk of dorp willen versterken. Initiatieven vanuit de samenleving zijn daarmee richtinggevend. Onze inwoners zijn immers expert van hun eigen leefomgeving. We willen hen ook bij planvorming in een vroegtijdig stadium betrekken en investeren in bewonersparticipatie.