Perspectief voor en door jongeren

De jeugd heeft de toekomst. Wij willen jongeren de ruimte geven zich te ontwikkelen en hen tegelijkertijd aansporen ook verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leefomgeving. Voor het benutten van kansen voor de toekomst. Binnen de arbeids- en woningmarkt, maar ook op sociaal gebied. Lokale initiatieven door en voor de jeugd hebben onze steun.

Gerelateerde artikelen

Kinderen en jongeren verdienen ruimte om zich te ontwikkelen in een veilige omgeving. Corona heeft ook deze doelgroep hard geraakt. Dit heeft gezorgd