Waar zorg nodig is, kunt u op ons rekenen

Verdergaande samenwerking met en tussen zorgorganisaties maakt het mogelijk om in alle wijken professionele zorg aan huis te bieden. Zo kan iedereen zoveel mogelijk de regie over eigen leven in handen houden. Ook mantelzorgers verdienen onze aandacht. Intensieve jeugdzorg willen we zoveel mogelijk voorkomen door vroegtijdige signalering en voldoende voorzieningen.

Mensen willen graag zoveel mogelijk deelnemen aan het normale leven en de regie in eigen handen houden. Als daar professionele hulp bij nodig is, wil