Bereikbaarheid

Een optimale bereikbaarheid van onze stad, onze dorpen en ons buitengebied is van groot belang voor het bedrijfsleven, bezoekers en vooral onze eigen inwoners. Zowel voor fietsers, automobilisten als het openbaar vervoer. Ook de parkeergelegenheid verdient de nodige aandacht.

Gemeentebelang gaat voor:

 • Het handhaven van gratis parkeren op de Melksterweide (De Worp). De reeds gecreëerde ruimte voor uitbreiding met 80 parkeerplaatsen wordt ook benut.
 • Het zoveel mogelijk om de binnenstad heen leiden van doorgaand verkeer.
 • Actuele parkeerinformatie, zodat vrije parkeerplekken snel gevonden worden en het zoekverkeer tot een minimum wordt beperkt.
 • Verdere verbetering van bereikbaarheid en parkeren met auto en fiets. Bij planontwikkeling worden inwoners en ondernemers betrokken.
 • Het zoveel mogelijk gelijk houden van de parkeertarieven door alleen op basis van inflatie te corrigeren.
 • De realisatie van nieuwe parkeervoorzieningen aan de rand van de binnenstad, waarmee ook parkeercapaciteit gerealiseerd wordt voor een toenemend aantal woningen in de binnenstad.
 • Het behouden van De Welle als belangrijke verkeersader tot het Hanzetrace voor doorgaand verkeer verder is verbeterd en er een hoogwaardig alternatief is.
 • Het toestaan van parkeren in de gemeentelijke garages voor binnenstadbewoners met een parkeervergunning.
 • Het stimuleren van alternatieven voor de buslijnen die door de provincie worden opgeheven. Met name voor mensen die minder mobiel zijn. Denk aan het al bestaande Automaatje, maar ook aan het steunen van nieuwe initiatieven.
 • Een verdere verbetering van de fietsinfrastructuur in stad, buitengebied, dorpen en bedrijventerreinen.
 • De realisatie van snelfietsroutes in samenwerking met omliggende gemeentes.
 • Voldoende ruimte voor bewoners en bezoekers in de binnenstad om de fiets te stallen; zowel bewaakt als onbewaakt. Met bovendien voldoende oplaadpunten voor elektrische fietsen in de bewaakte fietsenstallingen.
 • Een treinstation in Bathmen.
 • Onderzoek naar de mogelijkheden om een grote fietsparkeergarage onder het voormalige V&D pand te realiseren.
 • Het verder stimuleren van bevoorrading van winkelcentra met elektrisch vervoer of fietskoeriers.
 • Het in beeld blijven houden en brengen van een derde IJsselbrug aan de noordzijde van Deventer voor een goede bereikbaarheid op de lange termijn.

Gerelateerde artikelen