Cultuur

Wat mensen samenbrengt en met elkaar verbindt, moet te allen tijde gekoesterd en gevoed worden. Deventer is een cultuurrijke gemeente met onder andere grote evenementen die ons zowel nationaal als internationaal op de kaart zetten.
Corona heeft een zware wissel getrokken op de culturele organisaties en evenementen. Diverse instellingen hebben elkaar geholpen in deze moeilijke tijd. Dit legde kansen bloot voor vernieuwing, samenwerking en efficiëntie. Zo gaan De Schouwburg en Mimik bijvoorbeeld verdergaand samenwerken, hetgeen in onze optiek navolging verdient.

Gemeentebelang gaat voor:

  • Blijvende nevenvestigingen van de bibliotheek in wijken en dorpen met ook ruimte voor andere lokale voorzieningen.
  • Toegankelijke muziek-, dans- en toneellessen voor iedereen.
  • Een verdergaande samenwerking tussen culturele instellingen, waarmee de bedrijfsvoering kan worden versterkt en besparingen worden gerealiseerd.
  • Blijvende ruimte voor traditionele gebruiken zoals de paasvuren, dorpsfeesten, openluchtspelen, kunst- en rommelmarkten en de kunst-fietsroute.
  • Kleinschalige subsidie ter versterking van amateurkunst.
  • Een gemeente die zich, in samenwerking met verschillende partijen, blijvend inzet voor het behoud van cultureel en historisch erfgoed.
  • Eén uitvoeringsorganisatie voor De Schouwburg, Mimik en het Burgerweeshuis; met behoud van eigen identiteit en uitstraling van de afzonderlijke podia.
  • Het benutten van ruimte bij andere culturele instellingen bij de uitwerking van plannen voor de programmering van het Burgerweeshuis.
  • Het behouden van belangrijke en met onze gemeente verbonden historische collecties; door ze te archiveren en waar mogelijk te digitaliseren, zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn en blijven.
  • Het maximaal inzetten van de brede kennis over cultuur en cultuurpromotie binnen onze gemeente ten behoeve van de promotie van Deventer.

Gerelateerde artikelen