Dorpen en platteland

Het unieke coulissenlandschap en de levendige dorpen en kernen vormen een belangrijk onderdeel van de gemeente. De leefbaarheid in dit gebied is gebaat bij een krachtige plattelandseconomie. Duurzame aandacht voor dit prachtige buitengebied van de gemeente blijft daarom essentieel. In zowel de dorpen als het buitengebied zijn bijzondere en levensvatbare bedrijven gevestigd. De bewoners weten zich vaak al goed te presenteren, activiteiten te organiseren en elkaar te mobiliseren. Tegelijkertijd staat in sommige dorpen het voorzieningenniveau onder druk.

Gemeentebelang gaat voor:

  • Het ondersteunen van goede initiatieven om de leefbaarheid van het platteland te versterken.
  • Het (onder)steunen van dorpsbewoners die het initiatief nemen voorzieningen te creëren of te verbeteren.
  • Ruimte voor dorpen en kernen om naar behoefte extra woningen te realiseren; met aandacht voor levensloopbestendig bouwen en de wensen van de inwoners.
  • Het versterken van de verbinding tussen platteland en stad met bijvoorbeeld aandacht voor ‘Onze grond’, de verkoop van streekproducten in supermarkten.
  • Ruimte voor ondernemerschap. Werken en leven zijn belangrijke kernfuncties voor de leefbaarheid op het platteland.
  • Ruimte voor agrarische gezinsbedrijven om zich te kunnen blijven ontwikkelen en levensvatbaar te blijven.
  • Aandacht voor infrastructuur en bereikbaarheid.
  • Ruimte voor toerisme, streekproducten en zorg in het buitengebied. Ook als nevenfunctie voor agrarische bedrijven.
  • Ruimte voor transformatie van voormalige boerenerven naar bijvoorbeeld woningen of kleinschalige bedrijven door continuering van het vernieuwde beleid ‘Kansen uit Buiten’. Hierbij wordt maatwerk geboden.

Gerelateerde artikelen