Economie

Een veelzijdige economie verdient een brede aanpak en ruimte voor samenwerking. De maakindustrie in Deventer is sterk. De kenniseconomie is met tal van ingenieursbureaus en ICT-bedrijven volop in ontwikkeling. Ook in de zorg wordt er gewerkt aan innovatieve zorgconcepten en is er een intensieve samenwerking tussen de verschillende zorgorganisaties, huisartsen en zorgkantoren.
Het bedrijfsleven, Deventer Economisch Perspectief, MKB Deventer, Stichting Deventer Binnenstad Management, LTO en gemeente kennen een stevige samenwerking; met als welkome gevolgen een verdere versterking van de economie en meer werkgelegenheid.

Gemeentebelang gaat voor:

 • Blijvend investeren in een goede samenwerking tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en de gemeente.
 • Doorontwikkeling van ‘De Kien’ als innovatief gebied voor wonen, werken, leren en ontspanning.
 • Behoud van werkgelegenheid op korte en lange termijn. Door bedrijven de ruimte te bieden en niet te tornen aan bestaande milieuruimte.
 • Ruimte om te ondernemen. Het kritisch onderzoeken van het nut en de administratieve belasting van bestaande en nieuwe regels.
 • Een stevige samenwerking tussen onderwijs en (werkleer)bedrijven om inwoners zoveel mogelijk in staat te stellen werk te krijgen en te behouden.
 • De doorontwikkeling van het innovatieve karakter van de Gasfabriek in het gebied de Poort van Deventer.
 • Binnenstedelijke ontwikkeling met ruimte voor de combinatie van werken en wonen.
 • Meer ruimte voor innovatieve bedrijven op het bedrijventerrein A1 West.
 • Verder investeren in de mogelijkheden van de haven. Daarbij het gesprek met Rijkswaterstaat voeren over het sluiscomplex.
 • Samen met het bedrijfsleven investeren in het behoud van de kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen. De aantrekkingskracht kan worden vergroot door ruimte te bieden voor nieuwe functies.
 • Ruimte voor ondernemers/winkeliers om uit te breiden met bijvoorbeeld maatschappelijke voorzieningen. Denk aan een bibliotheek, advies- of gemeenteloket in dorpswinkels of het begeleiden van vrijwilligers/stagiaires.
 • Voldoende aandacht voor marketing door dEVENTer en Salland Marketing.
 • Uitvoeren van de nieuwe binnenstadsagenda voor een vitale binnenstad.