Financiën

Gemeenschapsgeld moet zeer zorgvuldig worden uitgegeven. Gemeentebelang maakt zich daarom al jaren sterk voor een verantwoord financieel beleid. Zo is het de afgelopen jaren gelukt om Deventer weer financieel gezond te krijgen. Er is ruimte om tegenvallers op te vangen en nieuwe ambities te verwezenlijken. Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen, zetten we ons nuchtere financiële beleid voort.

Gemeentebelang gaat voor:

  • Een gemeente die haar financiën te allen tijde goed op orde houdt.
  • Een financieel sluitende meerjarenbegroting.
  • Het betalen van structurele uitgaven met structurele inkomsten.
  • Voldoende buffer om financiële tegenvallers op te kunnen vangen.
  • Het afstemmen van de uitvoering van extra taken vanuit het rijk op het budget dat hiervoor beschikbaar is gesteld.
  • Een gemeente die zich beperkt tot haar kerntaken die naar behoren worden uitgevoerd.
  • Een gemeente die voorkomt dat de OZB een sluitpost van de begroting wordt.
  • Het niet verder vergroten van het verschil in OZB-tarief voor particulieren en bedrijven.
  • Zorgvuldige risicoanalyses voorafgaand aan grote projecten.

Gerelateerde artikelen