Kinderen & jongeren

Kinderen en jongeren verdienen ruimte om zich te ontwikkelen in een veilige omgeving. Corona heeft ook deze doelgroep hard geraakt. Dit heeft gezorgd voor eenzaamheid en een minder goede mentale gezondheid. Om deze reden moet de directe leefomgeving een rijk aanbod hebben aan sociale voorzieningen voor alle leeftijden. Op deze manier krijgen jonge generaties de mogelijkheid elkaar op te zoeken voor sociale activiteiten, sport, spel en onderwijs.

Gemeentebelang gaat namens kinderen voor:

 • Een fijne en veilige leefomgeving voor kinderen, waarin zij prettig opgroeien en passend onderwijs kunnen volgen.
 • Ruimte voor de ontwikkeling van maatschappelijk, cultureel en sportief talent.
 • Een groene en vermakelijke leer- en leefomgeving door bijvoorbeeld te investeren in schoolpleinen en speeltuinen in de buurt.
 • Het (onder)steunen van initiatieven als Stichting Leergeld, zodat alle kinderen mee kunnen doen met schoolreisjes, sport, muziekles of andere activiteiten.
 • Gezamenlijk zoveel mogelijk voorkomen dat kinderen in armoede opgroeien.

 

Gemeentebelang gaat namens jongeren voor:

 • Een ruim aanbod aan lokale sociale voorzieningen in de gehele gemeente, zodat de jeugd de mogelijkheid heeft elkaar te ontmoeten en met elkaar activiteiten te ondernemen.
 • Het verhogen van de kansen voor jongeren als starters binnen de woning- en arbeidsmarkt.
 • Investeren in een bruisende stadskern die aantrekkelijk is voor de jeugd en de studenten.
 • Het werken aan de groei van Deventer als studentenstad, door o.a. stadscampus ‘De Kien’ te realiseren en te investeren in huisvesting voor studenten.
 • Levendige buurtvoorzieningen die geschikt zijn voor kinderen en jongeren om elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ondernemen. Met ruimte voor eigen initiatief en bewustwording omtrent het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving.
 • De mogelijkheid voor jongeren om verschillende sporten uit te proberen en hen stimuleren een leven lang te sporten.
 • Het stimuleren van vrijwilligerswerk door jongeren, zoals maatjesprojecten om eenzaamheid tegen te gaan.
 • Jongeren betrekken bij lokale politiek door ze mee te nemen in de besluitvorming rondom hun eigen leefomgeving

Er zijn geen berichten gevonden voor de opgegeven query parameters.