Ouderen

Het aantal ouderen zal de komende jaren flink toenemen. In 2035 is zelfs een kwart van onze inwoners ouder dan 65 jaar. Keuzes die wij nu namens hen maken, kunnen in de toekomst het verschil maken. Het is belangrijk dat ouderen prettig kunnen blijven wonen en leven in onze gemeente.

Gemeentebelang gaat voor:

  • Het realiseren van voldoende levensloopbestendige woningen waar mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.
  • De mogelijkheid om kleine woongemeenschappen te realiseren. Ook voor meerdere generaties.
  • Geen verhoging van woonlasten voor inwoners die uit een bestaande sociale huurwoning verhuizen naar een levensloopbestendige woning.
  • Levendige buurtvoorzieningen en ontmoetingsplekken met activiteiten voor ouderen, samen met andere generaties.
  • Voorzieningen dicht bij de mensen brengen, zodat onze oudere inwoners zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen houden.
  • Ouderenzorg en ondersteuning worden afgestemd op behoeften van inwoners.
  • Activiteiten die alle ouderen in Deventer de kans geven op actieve manier ouder te worden.
  • Het faciliteren en steunen van initiatieven van ouderen. Zij weten als geen ander waar ze plezier aan beleven of een steuntje in de rug nodig hebben.