Inwoner aan zet

Inwoners zijn expert van eigen leefomgeving

De gemeente werkt in dienst van haar inwoners. Dit doet Gemeentebelang het liefst zij aan zij. Bijvoorbeeld door potentierijke initiatieven en vrijwilligers te (onder)steunen. Er vanuit gezond verstand zijn voor elkaar, zoals inwoners van onze gemeente dat doen. Ook tijdens de lockdowns. Mensen uit stad en dorpen helpen elkaar en nemen het voortouw. Waar nodig worden goede initiatieven gesteund door de gemeente.

Onze gemeente telt een hoog aantal vrijwilligers dat de samenleving draaiende houdt. Inwoners nemen met belangrijke bijdragen ook steeds vaker de verantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving. Dit vergt een gemeente die naast de inwoners staat en helpt wanneer daar behoefte aan is. Een gemeente die plekken faciliteert waar inwoners elkaar ontmoeten en activiteiten voor jong en oud kunnen organiseren.

Gemeentebelang gaat voor:

  • Het beter benutten van kennis en creativiteit van onze inwoners. Zij zijn immers de experts van hun eigen leefomgeving.
  • Goede voorzieningen in wijken en dorpen, zodat er mogelijkheden zijn of komen om elkaar te ontmoeten.
  • Het investeren in bewonersparticipatie door inwoners in een vroeg stadium al te betrekken bij het maken van plannen. Initiatieven vanuit de samenleving zijn voor Gemeentebelang richtinggevend.
  • Het waar nodig steunen van inwoners bij de start van een initiatief. Bijvoorbeeld met budget en/of mens- of denkkracht vanuit de gemeente of WijDeventer.