Veiligheid

Alle inwoners van de gemeente moeten zich veilig (kunnen) voelen. Gemeentebelang doet alles wat in haar macht ligt om dit te bewerkstelligen. Tegelijkertijd kunnen inwoners ook zelf een actieve bijdrage leveren aan de verbetering van de veiligheid in eigen leefomgeving. De toename van digitale criminaliteit en ondermijning baart zorgen. Gemeentebelang wil daarom de online weerbaarheid van inwoners vergroten.

 

Gemeentebelang gaat voor:

 
 • Ondersteuning van gezamenlijke initiatieven om bijvoorbeeld buurten, winkels, bedrijventerreinen en internetgebruik veilig(er) te maken.
 • Duidelijke regels op het gebied van veiligheid en handhaving. 
 • Continuering van brandveiligheidsprojecten.
 • Aanpak van huiselijk geweld.
 • Preventie van ondermijning van gezag; door voorlichting, vroegtijdige signalering en een stevige inzet op handhaving. Ondermijning is onacceptabel.
 • Het waar wenselijk verlenen van medewerking aan de realisatie van cameratoezicht.
 • Voldoende handhavingscapaciteit.
 • Het binnen de wettelijke aanrijtijden binnen laten komen van ambulances, brandweer en politie.
 • Meer aandacht voor de begeleiding van slachtoffers van misdrijven.
 • De gemeente neemt geen initiatieven voor de teelt, distributie en verkoop van wiet en/of andere drugs.
 • Het zoeken naar een betere balans tussen veiligheid en regeldruk binnen het evenementenbeleid.
 • Het verantwoordelijk stellen van ouders voor hun overlast gevende kinderen.

Gerelateerde artikelen