Werk en inkomen

Meedoen plaatst mensen midden in de samenleving en het biedt hen waardering, zelfvertrouwen en persoonlijke groei. Iedereen doet en telt mee in onze gemeente. We gaan voor passende ondersteuning voor hen die het op eigen kracht niet redden.

Gemeentebelang gaat voor:

Ā 
  • Actieve deelname aan de samenleving door alle inwoners en met gelijke kansen voor iedereen.
  • Recht op ondersteuning bij het vinden van passend werk of een andere vorm van deelname aan onze maatschappij voor inwoners die door een beperking of ziekte niet als vanzelfsprekend in aanmerking komen voor een reguliere baan.
  • Het bestrijden van jeugdwerkloosheid door het voorkomen van schooluitval en het zorgen voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
  • Passende ondersteuning bij het vinden van werk voor inwoners in de bijstand.
  • Het passend en waar nodig ook stevig aanpakken van uitkeringsfraude.
  • Het voorkomen van arbeidsverdringing of oneerlijke concurrentie door subsidie en ondersteuning.
  • Een actief beleid op de preventie van armoede. Door onder andere voorlichting en inzet van vrijwillige budgetcoaches.
  • Blijvende steun voor initiatieven die kinderen en jongeren helpen die in armoede opgroeien.
  • Een goed systeem voor het vroegtijdig signaleren en voorkomen van financiĆ«le problemen. Snelle en gerichte ondersteuning bij schuldenproblematiek.
  • Een onafhankelijk aanspreekpunt voor ontevreden cliĆ«nten.

Gerelateerde artikelen