Jeugdzorg

De basis voor het opgroeien van onze jeugd ligt binnen het gezin en de directe omgeving. Waar nodig dient professionele ondersteuning op maat te worden geboden. Door problemen vroegtijdig te signaleren, kan intensieve jeugdzorg worden voorkomen. Daarvoor zijn hulpverleners op scholen en toegankelijke adviesloketten essentieel. In datzelfde kader van ‘beter voorkomen dan genezen’ moeten er altijd voldoende activiteiten en voorzieningen voor jongeren zijn.

Gemeentebelang gaat voor:

  • Het versterken van het normale leven als uitgangspunt voor elke vorm van zorg.
  • Jeugdzorg die zorgvuldig is afgestemd op de behoeften van kinderen en jongeren die hulp nodig hebben.
  • Een laagdrempelig loket voor vragen over opvoeding, onderwijs en jeugdzorg.
  • Het vroegtijdig oppikken van signalen bij jongeren die hulp nodig hebben door de inzet van hulpverleners op scholen.
  • Het versterken van de inzet op preventie door het organiseren van activiteiten voor jongeren en door de inzet van jeugdwerkers in wijken en dorpen.
  • Het openstellen van buurtvoorzieningen voor jongeren. Dit geeft hen een plek om elkaar te ontmoeten en activiteiten te organiseren.
  • Aandacht voor een goede zorgovergang wanneer een jongere 18 jaar wordt.